Bosch Bosch Condens 2300i W

Bosch Bosch Condens 2300i W

Ayrıntılara genel bakış
Kullanımı kolay
Condens 2300i W, kolay anlaşılır bir ara yüze sahiptir. Bu sayede kılavuz olmadan da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Son derece etkin
Condens 2300i W'nin modülasyonlu brülörü kendisini maksimum gücün %12.5'i ve %100'ü arasında bir aralıkta otomatik olarak güncel ısı ihtiyacınıza uyarlar. Böylece cihaz, tam kapasiteye ihtiyaç duymadığınızda da verimli çalışır. Sonuç: %94'e kadar mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği.

Çok sessiz
Condens 2300i W'yi evinizin oturma alanına da monte edebilirsiniz, çünkü mükemmel izolasyon sayesinde düşük bir ses seviyesine sahiptir. Başka bir ifadeyle: Cihaz fısıldayarak ısıtır. Böylece Bosch'un yüksek kalitesi evinizde yüksek yaşam kalitesi sağlar.

ÜRÜN AÇIKLAMASI 
ISITMA TEKNİĞİ : YOĞUŞMALI
KAPASİTE SEÇİMİ : 24KW
ENERJİ SINIFI : AA
Aşağıda sunulan ürün verileri, (AT) 2017/1369 sayılı yöntemliği tamamlamak için 811/2013, 812/2013, 813/2013 ve 814/2013 sayılı AT düzenlemelerin
gerekliliklerine uygundur.
Ürün verileri Sembol Ölçü birimi 7736901282
Yoğuşmalı kazan Evet
Kombine ısıtıcı Evet
Kayıtlı ısıl güç Prated kW 24
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği ?S % 94
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı A
Kullanılabilir ısıtma kapasitesi
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada P4 kW 24,0
Maksimum kapasitesinin 30 %'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında P1 kW 8,0
Verim
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada ?4 % 88,2
Maksimum kapasitesinin 30 %'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında ?1 % 98,6
Yardımcı elektrik tüketimi
Tam yükte elmax kW 0,037
Kısmi yükte elmin kW 0,010
Hazır bekleme durumunda PSB kW 0,003
Diğer kalemler
Hazır bekleme sırasında ısı kaybı Pstby kW 0,048
Azot emisyonu (sadece gaz veya sıvı yakıt için) NOx mg/kWh 30
Ses gücü seviyesi, iç ortam LWA dB 44
Kombi ısıtıcılar için
Beyan edilen yük profili XL
Su ısıtması enerji verimliliği ?wh % 85
Su ısıtması enerji verimliliği sınıfı A
Günlük elektrik tüketimi Qelec kWh 0,123
Yıllık elektrik tüketimi AEC kWh 27
Günlük yakıt tüketimi Qfuel kWh 23,186
Yıllık yakıt tüketimi AFC GJ 18

Ürün Kodu:
Kategori: Kombi